Limbo Citizen

Interactieve installatie

Limbo Citizen is een interactieve ‘walkthrough’ documentaire waarin het verhaal van vier migranten wordt verteld. Als bezoeker ervaar je het vacuüm waar mensen in terechtkomen als ze hun geboorteland verlaten om in Europa een nieuw bestaan op te bouwen. Je dwaalt door de installatie met een ID-kaart van een van de vier personages en een hoofdtelefoon. Elke ruimte in de installatie bevat een aantal stukken verhaal (en in sommige ruimtes ook beeld) die getriggerd worden met de pas (nfc). Op deze manier ontdek je langzaam het verhaal van een van de vier personages.

Van oktober 2020 tot maart 2021 is de installatie geëxposeerd in het Historisches Museum Frankfurt als onderdeel van de tentoonstelling ‘I spy with my little eye / Ich sehe was, was du nicht siehst’. Bekijk hier de Virtuele tour →

Limbo Citizen in het Historisches Museum Frankfurt
Rite de passage

Ruimtelijk ontwerp

De indeling van de ruimte is gebaseerd op de term ‘rite de passage’ van Arnold van Gennep. Kort gezegd houdt dit de overgang van de ene status, naar een andere status in. Van Gennep heeft deze transitie in drie fasen opgedeeld. De drie fasen (afscheiding, liminaliteit en re-integratie) zijn te zien op de plattegrond in de afbeelding hieronder. De lijnen die te zien zijn in het bovenaanzicht, zijn de verhaallijnen die gekoppeld zijn aan de ID-kaarten. Op deze manier beweegt de bezoeker zich door de installatie zoals de migranten in het verhaal de drie fasen doorlopen. 

Idee

Limbo Citizen is het resultaat van de samenwerking met Lillian Dam Bracia (antropologe) die begon bij onze deelname aan het programma ‘Camera Interactiva’. Het doel van dit programma was middels interdisciplinaire samenwerking een interactief project ontwikkelen, binnen het thema burgerschap.

          We hebben ons laten inspireren door de situatie waar Lillian zich op dat moment in bevond. Lillian is Braziliaanse en was op dat moment net afgestudeerd. Dit betekende dat na drie maanden haar studievisum zou aflopen. De opties die ze had om haar verblijfsvergunning te verlengen, waren erg beperkt en dit zorgde voor een benarde situatie. Deze situatie hebben we ‘Limbo’ genoemd.

          Om dit gegeven verder te onderzoeken, hebben we migranten in verschillende situaties geïnterviewd. In deze interviews kwam naar voren dat de problemen die zij ervaren, vaak onzichtbaar zijn voor mensen in hun nieuwe omgeving. Deze mensen, vaak autochtoon, genieten veel privileges en realiseren zich dit soms pas wanneer ze in aanraking komen met migranten die deze privileges niet hebben. Het doel van de installatie is dan ook het vertalen van ervaringen van migranten in ‘limbo’ naar een vertelling, waarin deze problematiek invoelbaar wordt voor de bezoeker.

Bezoeker van de installatie