De deur

De deur is een kunstwerk in de publieke ruimte en is deels ontworpen als kunstwerk, deels als functionele deur. Op dit moment wordt het werk gerealiseerd. Dat doe ik in samenwerking met Kieu Engineering, die het werk engineert en uitvoert.

Aanleiding voor het kunstproject noordentree Lochal is de sinds 2011 grootschalig stedenbouwkundige herontwikkeling van de Spoorzone. Door het verdwijnen van de Hoofdwerkplaats Tilburg van de Nederlandse Spoorwegen en de aankoop door de gemeente Tilburg krijgt dit gebied een herbestemming. Het gebied was voorheen nagenoeg afgesloten voor buitenstaanders en had in Tilburg de bijnaam ‘Verboden stad’.

Het wordt een nieuw cultuurhuis voor Tilburg. Bibliotheek Midden Brabant, Kunstloc Brabant en Seats2Meet hebben zich hier begin 2019 gehuisvest. Dat vraagt om een kunstzinnige ‘smoel’ om de culturele identiteit uit te stralen. Daarom werd, in overleg met buurt en wijk, stakeholders en partners besloten de noordelijke entree die ‘smoel’ te geven. Een entree die in zijn vormgeving gastvrijheid uitstraalt, de bezoeker welkom heet in een gebouw waar ontmoeting centraal staat tegen het decor van het Tilburgse industriële erfgoed.

Uitleg ontwerp

De noordelijke entree is de ruimte tussen de LocHal en de buitenwereld in. Het is als het ware de verbinding, en daarmee bijna geen opzichzelfstaande ruimte: het is de tussenruimte. Deze verbinding staat centraal in het ontwerp. Het thema ‘verbinding’ is niet alleen terug te vinden in de fysieke ruimte, maar ook in de betekenis van het gebouw, de functies die het heeft vervuld en gaat vervullen, haar plek in Tilburg (in zowel de geschiedenis als de ligging) en de rol die ze heeft gespeeld en zal blijven spelen bij het verbinden van mensen.

Een harde eis voor het ontwerp is dat de entree een afsluitbare deur moet krijgen, maar een deur is altijd een scheiding tussen twee ruimtes. Mentaal bestaat zo een harde scheiding niet, en ben je je al eerder van de ene plek naar de andere plek aan het verplaatsen.

In dit ontwerp probeer ik uit deze harde scheiding (de deur, met dezelfde elementen als waaruit de deur bestaat), een ruimte te creëren. De tussenruimte. Essentieel is het creëren van een 3 dimensionale ruimte uit een 2 dimensionaal vlak. Om deze transitie van scheidingswand naar steeds veranderende ruimte voelbaar te maken, is de deur gedurende de dag altijd in transitie.